Indlæg december, 2018

Tanker ved et 59 års jubilæum

fredag, 21. december, 2018

Ikke mange oplever at have 59 års jubilæum noget som helst sted, endsige de 60, jeg håber på om et år på Kjerteminde Avis.

De 59 år satte tanker i gang.

 

01 kua jsvend 001 (2)

 

Den 9. december var det 59 år siden, min første selvstændige artikel stod i Kjerteminde Avis, hvor jeg allerede havde haft min faste daglige gang som meddeler i et par år, før Per Panduro fastslog, at det var meget lettere, at jeg skrev mine historier selv, end at de først skulle skrives ned på grundlag af mine meddelelser.

Per sørgede sågar for, at jeg fik løn, nemlig 5 øre pr. linje, på betingelse af, at det ikke fik mig til at skrive længere af grådighed. Lønnen fik jeg udbetalt af kassereren i forkontoret, der lod mig kvittere på et bilag, hvor han med sirlig skrift havde skrevet ’stof’.

At jeg kom på avisen fra midten af 1950erne betyder, at jeg har oplevet samtlige chefredaktører, journalistelever, trykkere etc. siden da, og det har været en gave og en oplevelse. Den legendariske Charles Caspersen viste mig, hvor vigtigt det var at have respekt for detaljerne og de mindste nyheder, som ofte er de mest læste. Som når der blev bragt kæmpeæbler ind på redaktionen, og han dagen efter skrev:

“Kæmpeæbler paa Redaktionen
… Vi dvælede et Øjeblik ved Tanken om en ny Slags Hvidkaalshoveder, men Stilk og Kærnehus var os i Vejen for at følge denne idé videre frem. Vi konstaterede derefter, at det var tre Sorter, der var repræsenteret paa en lidt kraftig Maade, nemlig Bramley Sedling, Belle Fleur de France og Cox Pomona, og at Vægten var henholdsvis 625, 620 og 605 Gram for de tre Kæmper. Voksestedet var Hinkes Plantage. – I Dag har hele Redaktionen faaet Æbleflæsk!”

Jeg oplevede de gode som de dårlige tider, som ofte havde noget med redaktionen at gøre. Jeg oplevede, hvordan Fyens Stiftstidende var ved at slagte Kjerteminde Avis, men ombestemte sig, da Baltsar Nielsen fastslog, at ’det er dog det værste, jeg har oplevet. En stor konservativ avis, der vil slagte en lille konservativ avis, der ovenikøbet kører med overskud.’

Efter at have tænkt over det, blev Kjerteminde Avis fredet ind i det næste årtusinde, hvor den desværre blev kørt effektivt ud på et sidespor, da landbonummeret, som var avisens store indtægtskilde, blev udsat for dumpingkonkurrence på annoncerne, og så var det slut med de trykte aviser.

Alligevel kører avisen videre som kjavis.dk , og efter min bedste mening er indholdet mindst lige så godt og skrevet med samme ildhu og idealisme, som da den blev nedlagt og havde 1.800 abonnenter.

Hvor er de henne nu? Antallet er lidt under de ca. 900, der skal til for at holde avisen gående, og det burde der da være basis for, for der er jo intet andet sted, hvor man får så fin information om alt, hvad der sker i vores lokalsamfund – og det omfatter i dag hele Kerteminde Kommune, så grundlaget burde være meget bedre.

Jeg ved godt, at det for mange er rart at kunne sidde med en trykt avis – det synes jeg også selv bedst om – og at de fleste unge mener, at alt på nettet skal være gratis, og det har såmænd også inficeret tankegangen hos mange ældre – men bliver det en dag om nogle år igen sådan, som da den trykte avis gik ned, at der er en lang kø af mennesker, der begræder tabet og mener, at nu bliver Kerteminde lidt fattigere?

Forhåbentlig ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal få mit 60 års jubilæum med, men skal kjavis.dk også leve til 70-året, skal flere nok tegne abonnement, og det er endda betydeligt billigere, end det var for den trykte avis.

Det er i øvrigt ikke min løn, der trykker budgettet. Ganske vist fik jeg på et tidspunkt lønforhøjelse til 10 øre pr. linje, men lønnen faldt væk, da jeg blev gymnasiast, og er aldrig kommet tilbage – og i mine kontrakter med Politiken, DR, Eurosport m.fl. har altid været indføjet en passus om, at jeg havde lov til fortsat at skrive ulønnet for Kjerteminde Avis. Det bliver jeg ved med, så længe såvel den som jeg eksisterer.

Tags:
Kategori Generelle nyheder | Ingen har kommenteret »