Anmeldelser

Her vil du kunne læse et antal af de anmeldelser, jeg skriver til kjavis.dk, samt formentlig nogle flere.

Der vil være anmeldelser af teater, film, koncerter – ikke mindst opera, revyer og ind imellem bøger.

Jeg prøver dermed at gå i fodsporene på to af de kolleger, hvis anmeldelser på egen blog jeg beundrer mest: Morten Buckhøj og Gregers Dirckinck-Holmfeld.

For at læse anmeldelser, klik her.

-up